İhracat Akreditifleri

Dünyanın her yanına yaygın muhabir banka ağı ile ihracat akreditiflerinizi alabilir ve geçerliliğinin, ciro ve devredilebilirliğinin mevcut kanun ve uygulamalara göre doğrulanmasından sonra anında size ihbar edebiliriz. Ayrıca sizin icin asağidaki işlemleri de sağlayabiliriz:

  • Muhabir bankalarımız adına akreditiflerinizi konförme (teyit) edebiliriz.
  • Ödemelerinizi akreditif altında görüldüğünde ödemeli , kabul edildiğinde ödemeli ve vadeli sekilde gerçekleştirebiliriz.
  • Akreditifleriniz devredilebilir ise akreditiflerinizi devredebiliriz.
  • Tedarikçinizin lehine alacağınızı temlik eden mektup hazırlanması (assignment of proceeds) ve ihraç ettiğiniz malların finansmanını sağlayabiliriz.