Teminat Mektupları

Sizin lehinize teminat mektubu (stand by) açabiliriz.

  • Borçlunun temerrüdü halinde zararları karşılamak için.
  • Ödeme ve faizlerin teminatı olarak.
  • Sigorta primlerinin karşılanması için.
  • Kira ödemelerinin karşılanması için.
  • Teslim edilmemesi halinde servis ve malların karşılanması için en sade şekilde teminat mektubu sağlayabiliriz.
  • Ayrica yüklü miktarda mal, servis talep eden büyük firmalara sizin adınıza teslim edilmek üzere teminat mektubu hazırlayabilir, ihalelerinizi ve kesin teminat mektuplarınızı ( performance bonds) sorgulayabiliriz. Her ikisi de aracı kuruluslarınıza vadesi dolmadan once, bu kuruluşlarin formalitelerini iyi bilen şubelerimiz tarafindan zamanında teslim edilecektir.