İhracat ve İthalat Vesaik Mukabili İşlemler

Cüzi ücret mukabilinde bütün ihracat ve ithalat vesaik mukabili işlemlerinizi gerçekleştirebiliriz.

Her çeşit ithalat ve ihracat vesaik mukabili işleminizi gerçekleştirebiliriz.

Bu işlemler görüldüğünde ödemeli veya vadeli olabilir. Başlangiç olarak devlet regülasyonlarını gözetir ve akreditifin geçerliliğini doğrularız.

İşlemleriniz görüldüğünde ödemeli ise, vesaikler ancak fonlar tahsil edildiğinde ödenir ve vadeli ödemeler için dokümanların mülkiyeti ancak dokümanı kabul eden kurumun imza yetkisi onandığında serbest bırakılır.